Na Valná hromadě jsme schválili nové stanovy a zvolili vedení klubu

02.11.2015 17:16

 

   V souvislosti s nutnými náležitostmi vyplývajících z poviností nového Občanského zákoníku dojde ke změně i v našich řadách. Na mimořádné Valné hromadě, která se konala v sobotu 31.10. 2015, byly schváleny nové stanovy organizace a zároveň došlo ke zvolení nového vedení oddílu.

Ve funkci předsedy bude působit Marcela Nečekalová, členy výkonného výboru budou další čtyři členové. Každý z nich bude odpovědný za svěřený úsek v rámci činnosti oddílu. Jana Nečekalová - hospodaření a finance, František Nečekal ml. - záležitosti STK, Václav Placr - technické záležitosti areálu a hřiště a Eva Kadlecová - mediální činnost a klubový web.  Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni tito členové : František Nečekal starší, Zuzana Placrová a Tomáš Bureš.

Nový oficiální název bude TJ MG Cheb z.s.

H W